Aktuality

Najnovšie stanovujeme vo vodách relevantný metabolit 1,2,4-triazol

30.7.2019
Pesticídy v poľnohospodárstve, vývoj nových preparátov, testovanie nových účinných látok, vývoj robustných a citlivých analytických metód pre kontrolu kvality potravín, pitnej vody a ďalších zložiek životného prostredia, to sú dnes veľmi aktuálne témy diskutované nielen na Slovensku, ale po celom svete. Negatívny dopad... Čítajte viac »

Problematika Glyfosátu a jeho metabolitu AMPA

29.7.2019
Glyfosát je širokospektrálny systémový herbicíd a desikant plodín. Je to organická zlúčenina obsahujúca fosfor, konkrétne fosfonát. Používa sa na ničenie buriny, najmä jednoročných... Čítajte viac »

PESTICÍDY V PITNÝCH VODÁCH - LEGISLATÍVA A ANALÝZY SLOVENSKO

18.7.2019
Pesticídne látky sú jedným z významných polutantov pitných vôd s možným nežiaducim účinkom na zdravie. Pesticídy tvoria veľký súbor prevažne chemických látok využívaných na ochranu rastlín a na iné vymedzené použitia. Správanie pesticídov po aplikácii do životného prostredia a možný výskyt... Čítajte viac »

PESTICÍDY V PODZEMNEJ VODE V ČR

11.7.2019
Dáta spracované pracovníkmi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) za rok 2017 v rámci monitoringu stavu podzemných vôd ukazujú, že pesticídne látky boli nájdené vo viac než polovici zo sledovaných vrtov. Pritom takmer 40% sledovaných miest vykazuje nadlimitné koncentrácie pesticídov. Obecne platí, že vyššie koncentrácie... Čítajte viac »

follow us

newsletter