Aktuality

REAKREDITÁCIA A ROZŠÍRENIE AKREDITÁCIE 2020

12.5.2020
Začiatkom roka 2020 ALS na Slovensku prešlo reakreditáciou a úspešne obhájilo zavedenie všetkých prvkov nového systému manažérstva kvality STN EN ISO/IEC 17025:2017. Taktiež sme na základe požiadaviek klientov rozšírili naše služby o nové akreditované skúšky, ako aj o akreditované odbery rôznych typov matríc. Nové... Čítajte viac »

STANOVENIE PESTICÍDOV ZO SKUPINY PYRETROIDOV VO VODÁCH

6.3.2020
Použitie pyretroidných pesticídov Pyretroidy sú látky, ktoré v súčasnosti patria celosvetovo medzi najčastejšie používané insekticídy a to predovšetkým vďaka zákazu používania niektorých iných organochlorovaných a organofosfátových insekticídov. Pyretroidy tak predstavujú aktívne zložky mnohých insekticídnych... Čítajte viac »

STANOVENIE IZOTOPU UHLÍKA C14 V PEVNÝCH VZORKÁCH

17.2.2020
Laboratória ALS už dlhodobo prevádzkujú vysoko kvalifikované pracovisko zaisťujúce stanovenie izotopu uhlíku C-14. Vzhľadom k rozsiahlym skúsenostiam našich pracovníkov a komplexnému vybaveniu laboratória sa nám podarilo získať akreditáciu na tento typ stanovenia. Nami zavedená metóda umožňuje stanovenie tohoto parametru v pevných vzorkách. Keďže sa... Čítajte viac »

STANOVENIE AT4 V ODPADOCH

4.2.2020
Biologická stabilita je dôležitý parameter pre charakterizáciu kompostovaných odpadov, kalov, sedimentov atď.           Stabilizáciou ide o zníženie rozložiteľnosti biologických odpadov, ktoré sa prejavuje minimalizáciou zápachu a poklesom respiračnej aktivity za obdobie 4 dní (AT4) pod 10 mg O2/g sušiny odpadu. Takto... Čítajte viac »

follow us

newsletter