Aktuality

Novo akreditované metódy a parametre

14.10.2019
V rámci akreditácie podľa novej normy 17025:2008 boli posudzované aj novo zavedené analytické metódy a viac ako 150 nových parametrov, ktoré sme zaviedli v období od predchádzajúceho auditu ČIA. Rozšírili sme naše služby v rámci typov vzoriek, v ktorých stanovujeme už skôr zavedené parametre, a aj rozsah testovaných prvkov... Čítajte viac »

Seminár na tému Analýzy azbestu v ALS

26.9.2019
Vážení zákazníci,
Dovoľujeme si Vás pozvať na seminár  "
Stanovenie azbestu - rozšírenie metód s využitím skenovacieho elektronového mikroskopu" v termíne  23. 10. 2019 od 9:00 do 12:30h ... Čítajte viac »

BUDEME PREDNÁŠAŤ NA KONFERENCII HYDROANALYTIKA 2019

24.9.2019
Naša spoločnosť bude rovnako ako minulý rok, aktívnym účastníkom už 8. ročníka konferencie Hydroanalytika 2019, ktorá je zameraná na analytickú chémiu.  Naša zástupkyňa vystúpi s príspevkom na tému UHPLC-MS/MS analýza a monitoring 1,2,4-triazolu v životnom prostredí.  Triazolové fungicídy predstavujú jednu... Čítajte viac »

ROZBORY MATERIÁLOV A OVZDUŠIA NA PRÍTOMNOSŤ AZBESTU

26.8.2019
Azbest je skupina vláknitých, prirodzene sa vyskytujúcich materiálov. Pre jeho fyzikálno-chemické vlastnosti sa ťažil, priemyselne spracovával a používal ako tepelná izolácia, ohňovzdorné textílie, azbestocementové výrobky, materiály pre elektrickú izoláciu a podobne. Vlákna azbestu vykazujú veľkú pevnosť v ťahu, flexibilitu,... Čítajte viac »

follow us

newsletter